Artık yeter! İsrail’le normalleşme değil Boykot!

Siyonist İsrail yine Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırdı. Yine Filistin halkı için kutsal öneme sahip bir mekânda ses bombaları ve plastik mermiler kullandı. Yine yararlıların kaldırıldığı hastanelere baskın düzenleyip, tıbbi tedavi alması gereken Filistinlilere saldırdı. Yine bütün yaptıklarının yanına kâr kalacağını bilmenin getirdiği küstahlık ve kendini bilmezlikte yeni bir seviyeye ulaştı.

Hükümet yine olayı kınayan, kabul edilmez bulduğunu dile getiren hamaset siyasetine sarıldı. Yine Siyonist işgal güçlerine karşı en ufak bir yaptırımın adı bile anılmadı. Yine İsrail’in uluslararası alanda en çok çekindiği “İsrail’e Boykottan” söz eden yok. Yine İşgalci Siyonistlerin Türkiye’deki elçisinin gönderilmesinden bahseden yok. İşte Siyonizm’in en çok güvendiği de budur.

Bugün kameralar önünde sesler yükselir, Filistin davası nutukları atılır. Türkiye’de ve Ortadoğu’da İsrail’e duyulan haklı öfke ve tepkinin gazı alınır ve hemen sonrasında mazlum Filistin Halkının gazının nasıl çalınıp pazarlanacağına dair pazarlıklar başlar. Çok geçmeden Siyonist rejimle kırılan ticaret rekorlarıyla övünülür.

Artık yeter! Filistin Halkının işgal altında bulunan kendi topraklarında yaşadığı zulüm artık yeter! Siyonist rejimle her türlü ticareti, işbirliğini yapıp, askeri harcamalara kullanacağı milyar dolarlık ticaret anlaşmalarıyla övünmeniz artık yeter! Bu halkın Siyonizm’e öfkesinden, Filistin halkına duyduğu yakınlıktan faydalanıp Siyonist rejimi finanse eden anlaşmalarınız artık yeter!

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları olarak bir daha tekrar ediyoruz. İsrail Ortadoğu’ya yerleşmiş bir kanser hücresidir. Bu kanser hücresiyle kurulacak her türlü ilişki onu besler büyütür.

Siyonizm illetinden kurtulmak için: 

İsrail’e ticarî, siyasî ve kültürel alanda Boykot!

Sözde elçi derhal kovulmalı, İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler durdurulmalıdır.

Kahrolsun Siyonizm, Yaşasın Nehirden Denize Özgür Filistin!!!

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları