Siyonist İsrail ile karşılıklı elçi atanmasını protesto ettik

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları olarak, 10 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da Siyonist İsrail’in Levent’te bulunan konsolosluk binası önünde Siyonist terörü telin etmek, yerli işbirlikçilerini lanetlemek ve Türkiye’deki istibdad rejiminin Siyonist İsrail rejimi ile karşılıklı elçi atama adımına ve her türlü normalleşme girişimine karşı Türkiye’nin emekçi halkını istibdada, emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadeleye çağırmak için bir eylem gerçekleştirdik.

“Siyonist elçiyi istibdad çağırdı, emekçi halkımız kovacak! Siyonist İsrail ile karşılıklı elçi atamasına hayır!” sloganlarının yer aldığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan pankartın arkasında biraraya gelerek, dövizlerimiz ile, eylem boyunca atılan sloganlarımızla bir kez daha nehirden denize özgür Filistin için mücadelenin sesini yükselttik.

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları adına açıklamanın öncesinde yapılan konuşmada, istibdad rejiminin Mısır, Suudi Arabistan, Emirlikler ve İsrail ile ilişki halinde memleketi bir şer ittifakına, bir zillet ittifakına doğru sürüklediği ifade edildi. “İsrail yıkılsın, krallar, sultanlar altında kalsın!” sloganları ile emekçi halkımız, bu gericiliğe karşı, Filistin halkının özgürlüğü için Filistin topraklarında mücadele etmiş, bu topraklarda anti-emperyalizmin yüz akı olmuş Denizler’in yolunda mücadeleye çağrıldı.

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları adına yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin gazını çalıp Avrupa’ya satmasını kolaylaştırmak için görüşmeler yapan, Mavi Marmara davasını satan, İsrail’le ticareti Filistinlilerin tüm boykot çağrılarına rağmen arttıran istibdad rejiminin gerçekte her zaman İsrail’e dost olduğu vurgulandı. Şimdi ilişkileri daha da ileri götürüp karşılıklı elçi atama noktasına vardırmasına karşı İsrail’le tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, İsrail misyonunun kovulması çağrısı ile mücadelenin Ortadoğu Siyonizm’den ve emperyalist üslerden temizlenene, Filistin halkının mücadelesi zafere ulaşana kadar devam edeceği ifade edildi.

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları adına yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

Değerli basın emekçileri, Filistin halkının dostu emekçi halkımız,

Bugün burada, Siyonist İsrail devletinin konsolosluk binası önünde, Siyonist terörü telin etmek, yerli işbirlikçilerini lanetlemek ve Türkiye’deki istibdad rejiminin Siyonist İsrail rejimi ile karşılıklı elçi atama adımına karşı çıkmak üzere toplanmış bulunuyoruz. İstibdadın, İsrail ile karşılıklı elçi ataması, Filistin davasının açıkça satılması, Türkiye’deki mevcut iktidarın ise, İsrail bayrağı altında yürüme kararı aldığını tüm dünyaya duyurması demektir. Karşılıklı atanan elçiler ile istibdad, Filistin halkına ait olan doğalgazın İsrail tarafından çalınmasına ve İsrail devletini aklama çalışmalarına daha aktif bir destek vereceğini ilan etmektedir. Bugün burada toplanan Filistin Dostları ise, Türkiye emekçi halkının bu oyunu bozma, bu çarka çomak sokma ve Siyonist İsrail’in elçisini bu topraklardan defetme kararlılığını haykırmaktadır. 

Alışılageldiği üzere, Siyonist terör devleti her fırsatı kullanarak Filistin halkına saldırmaya devam ediyor. Filistin halkı ise, Nekbe’nin üstünden neredeyse 75 yıl geçmişken ve dünya emperyalizmi adeta bir kutsal ittifak ile kendisine taarruz ederken, tarihin ender gördüğü cinsten bir kahramanlık ile hala topraklarına, vatanına tutunmak için dişle tırnakla mücadele ediyor. Örnekleri her gün artan, Siyonist yerleşimcilerin, Filistin halkını yerinden yurdundan ederek etnik temizlik yürütme çabası ve Filistin’in yiğit halkının her bir zeytin ağacı, her bir kerpiç ev için gösterdiği direniş bugün de somut biçimde karşımızda duruyor. Irkçı, Siyonist İsrail devletinin bir Apartheid devleti, yani ırk ayrımı üzerine kurulu bir devlet olduğu, bugün geldiğimiz noktada, Uluslararası Af örgütü gibi kuruluşlarca dahi saptanmış durumda.

Belki de en çarpıcı olan husus ise, İsrail’in Apartheid ve etnik arındırma politikalarını yürütürken yanında bulduğu işbirlikçilerin sayısının çokluğu. Amerikan emperyalizminin sinsi bir coşkuyla teşvik ettiği ve asrın anlaşması diye sunduğu bir sürecin sonunda, çok sayıda gerici bölge devleti, Siyonizme teslimiyet antlaşmaları imzalamak için sıraya girmiş durumda. Normalleşme adı verilen bu süreç içerisinde, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas başta olmak üzere bir dizi gerici Ortadoğu rejimi, Filistin davasını ve Ortadoğu halklarının haysiyetini, birkaç kirli Amerikan Doları ve İsrail Şekeli karşılığında satma kararı almaktan utanmamıştır. Oysa başta Fas halkının, bu sözde normalleşme anlaşmasına karşı gerçekleştirdiği eylemler olmak üzere, tüm işaretler bu ülkelerin halklarının da teslimiyetten ve ihanetten değil, Filistin halkının yiğit mücadelesinden yana olduğunu göstermektedir. Bizim için de durum nettir: İsrail denen Siyonist kanser hücresiyle barışmak, uzlaşmak diye bir şey olamaz. Kanser vücuttan ya kesip atılacaktır ya kesip atılacaktır.

Siyonizm ile işbirliğini görmek için fazla uzağa gitmeye de gerek yok. Ülkemizde, düne kadar, en azından iş lafa geldiğinde mangalda kül bırakmayan istibdad rejimi, bugün Siyonizm ile işbirliği yapıp, Filistin halkını sırtından hançerleme işini pervasız bir açıklıkla yürütmek için adımlar atıyor. Bundan önce de, “one minute” (van minüt) dediğinde dahi İsrail’in Filistin halkının doğal gazını çalıp Avrupa’ya satmasını kolaylaştırmak için görüşmeler yapıp, Mavi Marmara davasını satarak, iki ülke arasındaki ticareti, Filistinlilerin boykot çağrılarına karşı katlayarak arttırarak, aslında her zaman Siyonizm ile dost olduğunu kanıtlamıştı. Bugün ise, Siyonizm ile işbirliğinin daha açık, daha derin hale getirilmesi için adımların başladığını görüyoruz. Irkçı Siyonist devlet ile karşılıklı büyükelçi atanacağı haberleri, istibdad rejiminin işi nereye vardırdığını gösteriyor. Biz tüm diplomatik ilişkiler kesilsin, tüm İsrail misyonu kovulsun derken, Erdoğan ve ekibi karşılıklı elçi atamaya soyunuyor. Hem de gelen haberlere bakılırsa tören Siyonistlerin alçakça başkent ilan ettikleri işgal altındaki Kudüs’te yapılacak! İstibdad rejimi, kanlı Amerikan Dolarları ve İsrail Şekelleri için İsrail bayrağının altında yürümeye hazır olabilir. Türkiye’nin emekçi halkı ise, Ortadoğu’yu Siyonist kanserden ve onun destekçisi emperyalist üslerden temizleme mücadelesinde, Filistin halkını zafere kadar desteklemeye devam edecektir.

Filistin halkı, aynı yüzyıl önce bir bağımsızlık mücadelesi vermiş Türkiye’nin emekçi halkı gibi, bir istiklal mücadelesi vermektedir. Tam da bu sebeple, kendi bağımsızlığını mücadele ederek korumuş olan Türkiye’nin emekçi halkı, emperyalizmin işgaline karşı dövüşmüş tüm diğer dünya halkları gibi, Siyonizmin ve emperyalizmin içi boş barış ve uzlaşı sözlerine tamah etmeyip, Filistin halkının zaferini arzulamaktadır. Büyük bir pervasızlıkla, Siyonist elçiyi Türkiye topraklarına davet eden istibdad rejimine en güçlü cevabı da bu sebeple emekçi halkımız verecektir.

Siyonist elçiyi istibdad çağırdı, emekçi halkımız kovacak!

Siyonist İsrail ile karşılıklı elçi atamasına hayır!

Nehirden denize özgür Filistin!

Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti!