Covid-19 tehdidi altındaki Filistinli tutsaklara özgürlük!

Covid-19 tehlikesi Filistin’in tamamına hızla yayılıyor. 48 toprakları, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler için pandemi riski, Siyonist işgalin yarattığı hasarı kat be kat arttırıyor. Siyonistlerin hapishanelerinde esir tutulan Filistinli tutsaklar da bu süreçte çok büyük bir tehlike altındalar. Salgın başlamadan önce, barınma koşulları ile ilgili büyük sorunlar zaten mevcuttu. Örneğin Yahudi mahkûmların dört kişi kaldıkları koğuşlara en az altı-yedi Filistinli konuluyor, koğuşlar temizlenmiyor, tutsakların, kanser gibi rahatsızlıkları dahi olsa sağlık hizmetlerine erişimleri engelleniyordu. Tutsaklar bu koşulları zaman zaman açlık grevleri vb eylemlerle protesto etmekteydiler. Şimdi, Virüsün bu hapishanelere sıçramasının hiç kuşku yok ki yıkıcı sonuçları olacak ve bu durum tahmin edileceği üzere Siyonistlerin umurunda değil: Bugüne kadar salgına karşı Filistinlilerin tutuldukları hapishanelerde hiçbir önlem alınmadığı gibi, aksine saldırılar da sıklaşmış durumda. 

Filistinli tutsaklar bulundukları koğuşların acilen ve düzenli olarak sterilize edilmesini, gardiyanların koruyucu kıyafetler giymesini, ateşlerinin düzenli ölçülmesini (şimdiye kadar hiçbirinin ateşi kontrol edilmemiş durumda) ve nitelikli sağlık hizmetine sürekli erişimlerinin sağlanmasını, ayrıca yaşlı, kadın ve çocuk tutsakların derhal salıverilmesini talep ediyorlar. 

Buna karşın Siyonistler hapishane kantinlerinde satılan malzemeler arasından önemli bazı temizlik malzemelerini, et, balık, taze sebze ve meyveleri çıkarmak veya tutsakların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamak gibi düzenlemelere gidiyor. Dahası, 500 kadar Yahudi mahkûmu ev hapsine yollama kararı almalarına arşın, 5.000 Filistinli tutsağın hiçbiri için bu tür bir önlem almayarak, İsrail denilen oluşumun ırkçı apartheid karakterini, ayrımcılığını bir kez daha kanıtlıyorlar. Siyonistler bir yandan Filistinli mahkûmları salgından koruyacak hiçbir önleme yanaşmazken, diğer yandan salgını bahane ederek Filistinli mahkûmların aileleri ve avukatları ile görüşmelerini engelliyorlar. Kolaylıkla tahmin edileceği üzere, Siyonist sorgu görevlileri ve işkencecilerin tutsakları “ziyaret etmesinde” ise bir sakınca görmüyorlar. 

26 Mart itibariyle pek çok hapishanede tutsakların öğünleri almayı reddettikleri ve bir açlık grevine hazırlandıkları aktarılıyor. Samidoun başta olmak üzere pek çok platform Filistinli tutsakların karşı karşıya kaldıkları büyük tehlikeye dikkat çekiyor ve tüm dünyaya Filistinli tutsakların taleplerini sahiplenme çağrısı yapıyorlar. 

Filistin halkının bu onurlu evlatları, haklı bir davanın militanları oldukları için, dünyanın en haksız oluşumunun elinde esir tutuluyorlar. Şimdi bu koşullarda esaretlerinin sürmesi, dünyanın tüm sömürülen ve ezilenleri için çok daha katlanılmaz bir hal almış bulunuyor. Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları olarak, gayrimeşru İsrail’in hapishanelerinde Covid-19 karşısında korumasız bırakılmış tüm Filistinli tutsakların derhal salınmasını talep ediyoruz!

Filistinli tutsaklara özgürlük!

Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti!

Denizden nehire özgür Filistin!